Tari maitri jivan ma ek chetna bhari gai,

Kintu sambadho ni garmi to gadi ma j thari gai,

Zankhna hati to matra ek yadgar milan ni,

Pn tari yad to ashru rupe j sari gai.