Teone Bhulva mate Thodu 2 Pivai jai 6,

Samshan na marge jata 2 thodu jivay jay 6,

Pal 2 Koshish kari ame teone Bhulvani,

Pan Dil ma teoni Taswir Jovai jay 6.