Tu nathi to aa jagat Udas laage che,

Punam ni raatoy mujne aamas laage che;

Anu Anu na jagat ma nihalu chu tane,

Nayan ni kiki ma pan taaro vaas laage che.