Tu thase naraj to vadhu satavis,

Tara vichar thaki hu sapna ma avis,

Me to lakhyu che nam taru khas mitro ma,

Ek divas joi leje tari pase pn lakhavis..

Submitted by..

– Ekta