Vagar magye ishware badhu j api didhu,

Niche vishal dharti ne upar vishal gagan api didhu,

Jaye puchyu ame k kona aadhare jivsu ame,

Emne tamara jeva mitra nu sarnamu api didhu..