Vagar magye j ishvare badhu j aapi didhu,

Niche vishal dharti ne upar vishal gagan aapi didhu,

Jaye puchyu ame k kona aadhare jivsu ame,

Emne tamara jeva mitra nu sarnamu aapi didhu….