gujarati-good-morning-sms-in-gujarati-savar-sms

gujarati-good-morning-sms-in-gujarati-savar-sms

Vehli Savar Ma Sury Prakash Moklu 6u

Gulabi Fulo Ni Mhekti Ktar Moklu 6u

Jagi Ne Juo Kudrat Na Sondry Ne

Ak Paigam Sathe Sundar Savar Moklu 6u
GOOD MORNING.