Varsad ni darek rat sundar hoy 6,

Varsad ni darek rat juni hoy 6,

Duniyama Aeva pan Vyakti hoy 6,

Jeni Jindagi kaik Alag j hoy 6.


ASHISH LALAKIYA
+919016201128