Viksela sambandho ne tame todi na deta,

Kam pade to mukh modi na deta,

Atvay gayu chhe dil tamari DOSTI ma,

Hath pakdya pachhi kyarey chhodi na deta..