zukeli nazar thi joyu tame amne,

Tamari aa ada kem na game amne,

Ek prashna thay mara man ma,

Prem ma chho tame, ke vahem ma chiye ame….